36.4 C
Constanța
joi, 20 iunie 2024

Primăria comunei Băneasa implementează Proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR”

spot_img

Trebuie citit

Primăria comunei Băneasa din județul Constanța implementează Proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR”, cod project: C3IA0122000047. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, termenul limită fiind 30.09.2024.

În acest sens, Primăria comunei Băneasa, în calitate de Promotor de project a organizat la sediul primăriei Băneasa, in data de 28 iunie 2023, Conferința de presă nr. 1, derulată în cadrul proiectului menționat, finanțat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență.

La conferință au participat reprezentanți ai primăriei și Consiliul Local Bãneasa, ai primăriilor limitrofe, membrii echipei de proiect, proiectanti și alți specialiști.

Cu aceasta ocazie s-a făcut o prezentare a obiectivelor proiectului , a operațiunilor care vor fi realizate in proiect si a stadiului de implementare.

S-au purtat discuții cu proiectanții referitoare la soluțiile tehnice din proiect, structura și valoarea estimată a lucrarilor , natura dotãrilor, modul de încadrare in cerințele de mediu.

Participanții la conferințá au exprimat opinii și au pus intrebări referitoare la tipurile de deșeuri care vor fi preluate la acest centru, limitările impuse de ghidul programului, modul de gestionare a deșeurilor și redirecționarea acestora.

Cu ocazia conferinței s-au distribuit materiale de promovare a proiectului (mape, afise, pliante).

Codul proiectului: C3IAO122OOOO47, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului îl reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară. Centrul de colectare prin aport voluntar va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri — deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.

Perioada de implementare: 18 Iuni, termenul limită fiind 30.09.2024

Valoarea totală a proiectului: 3.830.913,04 Iei, echivalentul a 778.720,00 euro, inclusiv TVA.

Articole similare

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele stiri