13.4 C
Constanța
luni, 27 mai 2024

Polaris M Holding: Comunicat de Presă

spot_img

Trebuie citit

spot_img

Având în vedere apariția în spațiul public a unor abordări cu privire la motivele acumulării de deșeuri
menajere în zona platformelor de precolectare din Municipiul Constanța dorim să transmitem următoarele
precizări, pentru corecta informare a constănțenilor;

 1. Potrivit art. 13 alin. 3 din Caietul de sarcini care a stat la baza achiziției serviciului de salubrizare în
  Municipiul Constanta și care a fost aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, în anotimpul
  cald (1 aprilie-1 octombrie) frecvența de colectare a deșeurilor va fi :
 • zilnic din zonele centrale și de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare, piețe , cantine,
  restaurante, hoteluri , grădinițe și creșe
 • la cel mult două zile de la producătorii din asociații de proprietari/locatari
 • o dată pe săptămână de la producătorii casnici din case individuale.
 1. Ulterior semnării contractului, respectiv în anul 2014, Ministerul Sănătății a emis Ordinul nr 119 care
  modifică frecvența de colectare pentru producătorii de deșeuri din asociații de proprietari/locatari, din o
  dată la două zile la o dată pe zi.
 2. Conform art 6 alin 1 din Legea nr 101/2006 autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi
  atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor.
  Revenea așadar acestor autorități obligația legală de a adapta contractul de delegare a gestiunii serviciului
  de salubrizare la noile realități, generate de modificările legislative apărute, inclusiv în ceea ce privește
  modificarea frecvențelor de colectare a deșeurilor de la asociațiile de locatari/proprietari.
 3. Nicio solicitare de încheiere a unui act adițional de modificare a frecvențelor de colectare nu a fost
  adresată de către Primăria Municipiului Constanța până la data de 18.08.2022, deci la mai bine de opt ani
  de la apariția modificării legislative. Ea a fost deja înaintată avocaților specializați pentru a formula o
  opinie juridică. Preliminar, din discuțiile avute cu avocatul firmei, pentru a se modifica frecvența de
  colectare, este necesară întocmirea unui act adițional la contract, care să fie inițiat și aprobat de către
  autoritatea publică locală.
  Observăm în teren faptul că, în ultima perioadă cantitățile de deșeuri depășesc frecvența de colectare
  asumată prin contract. Dar, nefiind vina firmei Polaris pentru aceasta situație, ne rezervăm dreptul de a
  merge în instanță pentru solicitarea de daune pentru un eventual prejudiciu de imagine, creat de orice
  persoană care, contrar realității, încearcă să culpabilizeze Polaris, prin mesaje publice , lansate pe orice
  căi de comunicare, pentru situația existentă în ceea ce privește colectarea deșeurilor.
  Dorim să asigurăm constănțenii că societatea Polaris va face tot ceea ce depinde de ea pentru a presta
  servicii de calitate, adaptate permanent tuturor realităților legislative nou apărute și va susține orice
  inițiativă a autorității locale realizată în scopul de a satisface nevoile cetățenilor în ceea ce privește
  salubrizarea orașului.
  Atașăm prezentului comunicat, graficul de colectare în Municipiul Constanța, conform frecvențelor stabilite în
  contract, valabil pana la 01octombrie 2022.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

POLARIS M HOLDING

spot_img

Articole similare

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele stiri