14.4 C
Constanța
duminică, 14 aprilie 2024

IPS Teodosie: „Să ne bucurăm cu toții, este sărbătoarea familiei!”

spot_img

Trebuie citit

„Orice sărbătoare creștină înseamnă o înnoire a evenimentului propriu-zis ce s-a petrecut pentru mântuirea noastră. Nașterea Domnului aduce pe răsăritul cel de sus, care este Fiul lui Dumnezeu. Și este răsăritul cel de sus pentru că este lumină din lumină. Răsăritul este ivirea soarelui ce aduce lumina după noapte. Iată și aici, după noaptea robiei păcatului și a morții, răsare Fiul lui Dumnezeu. Și nu răsare oriunde, ci răsare în Bethleem. El răsare când se naște din Fecioara Maria în ieslea din Bethleem și atunci s-a făcut lumină mare din cer până pe pământ, până în ieslea din Bethleem, unde s-a născut Fiul lui Dumnezeu cu trup, pruncul Iisus. Această lumină nematerială a fost văzută și de păstorii care erau în jurul Bethleemului și făceau de strajă în jurul turmelor lor. Pentru că atunci nu existau decât opaițe. Păstorii s-au minunat de acea lumină mare care se arăta coborând din cer. De ce a fost lumina ca o coloană din cer până pe pământ? Ca să se arate că cel ce s-a născut este Fiul Tatălui ceresc, născut din veci din Tatăl și acum născut din Fecioara Maria, cu trup omenesc, arătându-se ca un prunc.

Este sărbătoarea familiei, a bucuriei, pentru că, iată, bătrânul Iosif cu Fecioara Maria, fiind recensământ în toate părțile Imperiului Roman, au plecat din cetatea Nazaret. Și apropiindu-se timpul să nască, au trebuit să plece la drum și au plecat la Bethleem – care însemnează casa pâinii – de unde era Iosif, din cetatea lui David. Și aici se naște Fiul lui Dumnezeu, care va fi pâine cerească spre viață tuturor oamenilor. De aceasta se vor bucura toți pământenii, dar se bucură și cetele din ceruri. Astfel încât ele coboară pe coloana de lumină, ce se întindea de la cer până în peștera din Bethleem.

Și mai întâi li se arată un înger păstorilor, care le spune «Iată, vă vestesc bucurie mare, că s-a născut Mântuitorul, care este Hristos Domnul în cetatea lui David». Acesta este semnul: veți găsi un prunc înfășat și culcat în iesle. Apoi, împreună cu acel înger vestitor, care era Arhanghelul Gavriil, s-a arătat o ceată de îngeri care au început să cânte «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni, bunăvoire».

Așa a început acest eveniment cosmic, pentru că a cuprins și cerul, și pământul, și cele văzute, și cele nevăzute. A cuprins bucuria nașterii pe îngeri și pe oameni și astfel este primul colind «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni, bunăvoire», pe care l-au cântat îngerii. Și-apoi de la îngeri l-au învățat să-l cânte și oamenii, de aceea avem colindători mici și mari. Copiii îi reprezintă pe îngeri, oamenii mari pe păstori.

Acest eveniment nou sub soare, cum spune înțeleptul Solomon, este că o fecioară naște. Este singura fecioară care naște fără să fie căsătorită, pentru că pruncul ei este întrupat în chip minunat, duhul sfânt curățind pântecele fecioarei de păcatul cel vechi și intrând prin ușile încuiate. Adică Fiul lui Dumnezeu a intrat fără să i se strice fecioria Mariei și așa a și ieșit din pântecele Mariei, prin naștere. Încât este fecioară așa curată; și în timp ce zămislește pe Fiul lui Dumnezeu rămâne curată și, cum spune proorocul Ezechiel, ușa este închisă, ușa fecioriei nu este stricată în timpul sarcinii și este, de asemenea, fecioară și în timp ce naște, și după naștere. Acest adevăr îl cântă mulțimea îngerilor, îl cântă marii făcători de cântări, îl cântăm și noi astăzi și-n colinde și-l trăim în credința noastră, în mintea noastră, în inima noastră.

Cum spune cântarea bisericii, trebuie să-l cântăm și noi «Hristos se naște slăviți-l, Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos pe pământ înălțați-vă, cântați Domnului tot pământul».

Iubiți credincioși, vă doresc tuturor, de aici, de la malul mării, pe teritoriul acesta unde a poposit Sfântul Apostol Andrei, apoi Sfântul Apostol Filip. Și Sfântul Apostol Andrei s-a statornicit în peștera care-i poartă numele. Pentru noi peștera aceasta este și peștera nașterii pruncului Iisus, pentru că în acea peșteră s-a rostit pentru prima dată acest cuvânt de bucurie al nașterii Domnului. Și aceasta este peștera adevărului, peștera pruncului vieții, peștera care ne adună pe toți sub aceeași credință, în aceeași simțire, în aceeași curată mărturisire a credinței.

Să ne bucurăm cu toții, este sărbătoarea familiei, pentru că, iată, bătrânul Iosif, cu Sfânta Fecioară Maria vin să se scrie că se naște pruncul și acum familia este deplină. Tutorele familiei pe pământ este bătrânul Iosif, că tatăl său este în cer, și mama reală a Fiului lui Dumnezeu, după trup, este Sfânta Fecioară Maria. Și astfel avem sfânta familie. De aceea fiecare familie creștină să prăznuiască cu bucurie, cu pace, cu lumină, cu dragoste, Nașterea pruncului Iisus acum, de Crăciun”.

Articole similare

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele stiri