30.4 C
Constanța
luni, 17 iunie 2024

Universitatea Maritimă Constanța: „Învață de la cei mai buni!”

spot_img

Trebuie citit

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat cu MARKETSCOPE SRL, proiectul „Învață de la cei mai buni!” (cod proiect 133046) în perioada 18 Septembrie 2020 – 17 Septembrie 2022 (24 luni).

Proiectul are o valoare totală de 4,467,929.64 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3,741,718.34) și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe; Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

După derularea unui prim an academic, proiectul a ajuns la momentul interacționării directe cu studenții. Astfel, după o perioadă în care a fost stabilit cadrul necesar pentru realizarea activităților de proiect și anume: au fost elaborate proceduri de lucru, metodologii, ghiduri de practică, s-a realizat o platformă a proiectului care facilitează coordonarea și dialogul între unități de învățământ, agenți economici și studenți, grupul țintă selectat beneficiază de sprijin în cadrul proiectului. Studenții participă la ședințe de consiliere de grup și individuală, o parte au efectuat deja stagiul de practică la agenții economici selectați, o altă parte urmează a finaliza stagiul de practică în perioada imediat următoare.

Obiectivul general al proiectului este creșterea ratei de participare a studenților la programe dezvoltate pentru a facilita inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, să contribuie la dezvoltarea unei oferte educaționale optimizate prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane și să dezvolte noi parteneriate între instituții de învățământ universitar și sectorul privat, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică.

  • Grupul țintă al proiectului va fi compus din minimum 330 de studenți care vor beneficia de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă, din care din mediul rural – 33;
  • Minim 238 de studenți vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant, din care din zona rurală – 24;
  • Cel puțin 132 de studenți își vor găsi un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care din zona rurală – 14;
  • Minim 37 de studenți vor urma studii/cursuri de formare din care 4 vor fi din zona rurală;

Stadiul actual

  • Sunt înscriși peste 230 de studenți;
  • Au fost semnate peste 30 de parteneriate (39 efectiv) cu operatori portuari, reprezentanți ai armatorilor – firme de crewing, firme de logistică, autorități portuare;
  • Peste 120 de studenți de anul IV – Licență și anul II – Master au desfășurat deja practica prin proiect;
  • În această perioadă desfășoară practica studenții de anii II și III.

Studenții s-au înscris la concursul cu premii organizat în cadrul proiectului. Premierea se va realiza în funcție de evaluarea performanțelor studenților în cadrul stagiilor de practică efectuate. Pe toată durata proiectului, se vor acorda în total 3 premii pentru locul I – 9.000 lei net, 3 premii pentru locul II – 6.000 lei net și 3 premii pentru premiul III – 3.000 lei net.

Proiectul arată interesul la nivel național asupra creșterii eficacității în dezvoltarea competențelor practice ale absolvenților de învățământ superior, precum și îmbunătățirea modului în care studenții realizează stagiile de practică, ce au avut multă vreme un caracter uneori formal.

Bugetul de aproape un milion de euro este în măsură a asigure o echipă de implemenetare de dimensiuni semnificative, care timp de doi ani va da asistență studenților și absolvenților.

Instrumentele dezvoltate pe timpul proiectului, inclusiv o platformă interactivă studenți/absolvenți-angajatori-instituții de învățământ, vor crea un cadru care prin sustenabilitate va asigura o consolidare a practicilor de creare de competențe în domeniul maritim și portuar.

Articole similare

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele stiri