8.4 C
Constanța
miercuri, 28 februarie 2024

Apa potabilă se va furniza după un program prestabilit!

spot_img

Trebuie citit

Ca urmare a fenomenului de secetă accentuată din ultima perioadă, s-a înregistrat
o creștere a consumului de apă potabilă la nivelul sistemelor centralizate operate de
RAJA S.A., în special în zonele rurale. Totodată, la nivelul unor captări de apă subterană
se constată scăderea nivelelor hidrostatice și hidrodinamice, precum și a debitelor de apă
captate.
Astfel, ca urmare a cerinței crescute de apă la nivelul zonelor de aprovizionare, nu
se poate acumula în rezervoarele de stocare suficientă apă pentru a asigura furnizarea în
regim continuu. Pentru a permite refacerea rezervei de apă înmagazinată în rezervoare se
impune sistarea periodică a furnizării de apă în rețeaua de distribuție.
În această situație se află sistemul centralizat de alimentare cu apă din localitatea
Corbu, motiv pentru care, începând cu data de 05 iulie 2022, RAJA SA se află în
neplăcuta situație de a restricționa temporar accesul la apă, respectiv de a furniza
apă potabilă după un program zilnic. Astfel, abonații din localitatea Corbu vor avea
apă potabilă la robinete doar în intervalele orare 06.00 – 11.00 și 15.00 – 23.00.
În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei în anumite
intervale orare, recomandăm utilizatorilor afectați să-şi creeze rezerve de apă potabilă
pentru perioada de întrerupere.
Amintim consumatorilor din zona afectată că folosirea apei în alte scopuri decât
cel menajer duce la o creștere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a
sistemelor de alimentare cu apă, ceea ce determină dificultăți în asigurarea în regim
continuu a apei.
În acest sens, aducem la cunoștință și prevederile Legii Apelor nr.107/1996
(actualizată) referitoare la utilizarea apei destinate alimentării cu apă potabilă a
localităților:
”ART.10
(1) Satisfacerea cerințelor de apă ale populației are prioritate față de folosirea apei în alte
scopuri. De asemenea, au prioritate, față de alte folosințe, alimentarea cu apă pentru
animale, refacerea rezervei intangibile de apă după incendii, precum și debitele necesare
menținerii echilibrului ecologic al habitatului acvatic.
(4) Apele subterane, corespunzătoare calitativ, sunt resurse strategice destinate în primul
rând pentru alimentarea cu apă a populației și animalelor, precum și pentru asigurarea
igienei și sănătății populației. …
ART. 12.
(1) Utilizatorii de apă sunt obligați să economisească apa prin folosire judicioasă. De
asemenea, au obligația să asigure întreținerea și repararea instalațiilor proprii și, după caz,
a celor din sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

(2) În vederea folosirii judicioase a apei, utilizatorii de apă vor folosi cele mai bune
tehnologii disponibile, care permit utilizarea unor cantități reduse de apă, precum și un
consum mic de apă prin recircularea și/sau refolosirea apei.
ART. 14
(1) Dacă, din cauza secetei sau a altor calamități naturale, debitele de apă autorizate nu
pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizați, se aplică restricții temporare de folosire a
resurselor de apă.”
Recomandăm cetățenilor comunei să utilizeze responsabil apa potabilă, cu
prioritate pentru băut, nevoi igienico-sanitare și casnice, evitarea risipei de apă și
accentuarea reutilizării apei pentru nevoi gospodărești (dacă este posibil).
Pentru a putea face față secetei care este tot mai accentuată, este de asemenea
foarte important ca în această perioadă să se evite folosirea apei potabile în scop
agricol și pentru grădinărit.
Apa trebuie folosită cu responsabilitate, strict pentru consum propriu şi în scop
menajer!

Biroul de Comunicare

Articole similare

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele stiri