8.4 C
Constanța
miercuri, 28 februarie 2024

„Ingineria și protecția mediului în industrie” – specializarea în pas cu vremurile la Universitatea Maritimă Constanța!

spot_img

Trebuie citit

Puțină lume știe din păcate că, în cadrul Universității Maritime din Constanța există o specializare cu numele „Ingineria și protecția mediului în industrie!”

Specialitate unică în Dobrogea și printre foarte puținele din România, este cu atât mai importantă, în lumina recentului Summitului liderilor mondiali din 1 noiembrie 2021, care a lansat cea de a 26-a Conferință a părților (COP26) la Convenția Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.

Crearea potenţialului ingineresc capabil să contribuie la dezvoltarea durabilă a industriei româneşti în conformitate cu normele europene de protecţie a mediului, crearea premiselor dezvoltării potenţialului  naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, crearea potenţialului uman necesar dezvoltării învăţământului preuniversitar tehnic şi continuării formării de specialişti pentru cercetare-dezvoltare, prin continuarea studiilor de licență prin masterat şi doctorat în domeniul ingineriei mediului, asigurarea potenţialului de specialişti în domeniul protecţiei mediului pentru administraţiile locale şi agenţiile descentralizate cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, asigurarea de specialişti având cunoştinţele necesare întocmirii de programe destinate absorbţiei fondurilor europene în domeniul protecţiei mediului, crearea premiselor dezvoltării de firme private mici şi mijlocii de producţie şi de consultanţă/expertiză în domeniul protecţiei mediului, crearea de specialişti capabili să proiecteze tehnologii BAT, crearea de specialişti capabili să proiecteze tehnologii şi echipamente pentru protecţia mediului, crearea de specialişti capabili să realizeze tehnologii pentru decontaminarea mediului, crearea de specialişti capabili să întocmească studii de mediu, să întocmească bilanţuri de mediu şi studii de impact sunt obiectivele specifice ale programului de studii.

Sunt obținute următoarele competențe profesionale: explicarea mecanismelor, proceselor si efectelor de origine antropică sau naturală, care determină și influențează poluarea mediului, gestionarea și soluționarea  problemelor specifice de mediu pentru  dezvoltarea durabilă. Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic specific ingineriei mediului în industrie și elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor, controlul calităţii mediului,  evaluarea impactului și a riscului şi elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului, în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF și cu legislația în vigoare, desfăşurarea activităţilor specifice managementului şi marketingului în ingineria și protecția mediului sunt alte obiective importante.

Flexibilizarea programului de studii este asigurată prin discipline opționale și discipline facultative. Alegerea traseului se face de către student în anul universitar anterior derulării pachetelor de discipline opționale.

Articole similare

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele stiri