36.4 C
Constanța
joi, 20 iunie 2024

Comasarea CERONAV ar pune în pericol certificarea marinarilor

spot_img

Trebuie citit

Ca urmare a intențiilor de comasare a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea
Personalului din Transporturi Navale – CERONAV cu orice altă structură bugetară, Sindicatul Liber
CERONAV, face următoarele precizări:
Salariații instituției cu autofinanțare CERONAV se opun radical comasării cu oricare altă
structură organizatorică bugetară, întrucât acest lucru poate genera degradarea imaginii CERONAV,
obținută prin multă muncă asiduă, de-a lungul existenței sale. Timp de 47 de ani, CERONAV a evoluat
constant, în conformitate cu legislatia națională în domeniu, reglementările internaționale și standardele
de instruire stabilite de diversele organisme de acreditare/ recunoaștere, furnizând servicii de instruire de
cea mai înaltă calitate și devenind un adevărat centru de excelență în Uniunea Europeană.
Pregătirea personalului navigant se realizeză în baza convenției și codului STCW, a Directivei
Europene 2017/2397 privind recunoașterea calificărilor profesionale în sectorul navigației pe ape
interioare, precum și a cursurilor model agreate la nivelul Organizației Maritime Internaționale (IMO) de
către întreaga comunitate maritimă. De altfel, CERONAV este singurul centru din Europa care furnizează
cursuri sub toate cele cinci standarde – STCW, OPITO, NAUTICAL INSTITUTE, GWO și Directiva
Europeană 2017/2397. Prin urmare, trecerea la o altă formă de organizare, ar duce la un nou proces de
acreditare, lung și anevoios, timp în care cursurile ar fi suspendate. Acest lucru ar duce la scoaterea din
piața de pregătire, pe de o parte, a personalului român maritim și fluvial, a lucrătorilor români de pe
diferite platforme maritime din industria oil și gaz, sau din domeniul eolian, iar pe de altă parte, și
scoaterea României de pe lista țărilor acreditate să desfășoare astfel de cursuri.
CERONAV are o activitate națională unică și specifică, care nu are legătură cu activitatea altor
structuri organizatorice bugetare, iar fuziunea cu alte structuri poate provoca dezechilibre economice
financiare, care pun în pericol patrimoniul CERONAV, prin pierderea investițiilor în curs și cele viitoare,
precum și finanțările programelor cu proiectele europene.
Asocierea cu alte entități bugetare, care nu sunt din sfera de activitate a CERONAV, va crea
probleme serioase economice, deficiența economico-financiară a acestora, limitând, sau chiar blocând
complet și iremediabil activitatea instituției, precum și activitatea de pregătire a navigatorilor români și
străini.
În prezent CERONAV nu primește bani de la bugetul de stat, fiind, așa cum am mai menționat, o
instituție finanțată integral din fonduri proprii.
Riscul pierderii locului de muncă pentru cei 163 de angajați ai CERONAV și libera practică în
flota maritimă, în urma procesului de comasare, reprezintă un experiment riscant pentru o instituție care
este într-o continuă dezvoltare de aproape 50 de ani.
Prin urmare, în cazul în care intențiile procesului de comasare se vor concretiza, salariații sunt
hotărâți să demareze acțiuni specifice de protest, inclusiv declanșarea grevei generale!

Articole similare

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele stiri