18.4 C
Constanța
duminică, 19 mai 2024

Muzeul de Artă Populară Constanța a fost preluat de Consiliul Județean. Teatrul de Vară Mamaia va fi reabilitat!

spot_img

Trebuie citit

spot_img

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 28 februarie 2023, în şedinţă ordinară, pentru a
dezbate şi vota cele 19 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței.
Proiectele privind aprobarea preluării bunului imobil teren și construcții – Muzeul de Artă
Populară Constanța
, din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanța în domeniul public al
U.A.T. Județul Constanța și cel privind preluarea managementului instituției Muzeul de Artă
Populară Constanța din subordinea Consiliului Local Municipal Constanța în subordinea
Consiliului Județean Constanța, au fost votate și aprobate în ședința de astăzi cu un număr de 34
de voturi pentru.
Muzeul de Artă Populară Constanța este o instituție de cultură având ca și principală
activitate studiul stiințific al etnografiei Dobrogei, făcând referire la zona rurală, la cultura și
civilizația țărănească. În acest sens, se impune completarea celor șapte instituții publice de
cultură aflate în subordinea CJC prin preluarea imobilului Muzeului de Artă Populară, drept
pentru care imobilul va fi declarat de uz și interes public județean. Organigrama împreună cu
Statul de Funcții ale Muzeului de Artă Populară Constanța, sunt create potrivit specificului
activității printr-o compartimentare coerentă, astfel încât să se asigure o creștere a eficienței
activităților în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor, pe care urmează să le
deruleze. Organigrama și Statul de Funcții are un număr de 24 de posturi, din care 3 posturi
stabilite pentru funcții de conducere și 21 posturi funcții de execuție.
Bugetul Consiliului Județean Constanța, a suferit astăzi o modificare a structurii datorită
trecerii în subordinea instituției noastre a Muzeului de Artă Populară Constanța. În acest sens,
prin adoptarea bugetului acestei instituții, s-a majorat și bugetul Consiliului Județean cu această
alocare, care se ridică la valoarea de 2.078.000 lei.
Un proiect important de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost cel privind aprobarea
preluării bunului imobil (teren extravilan) situat în Municipiul Medgidia, Județul Constanța,
Parcela A958/l/2, identificat cu număr cadastral 110525 din domeniul public al Municipiului

Medgidia în domeniul public al Județului Constanța. În vederea sprijinirii demersului inițiat de
către Direcția Generală de Proiecte, privind identificarea unor suprafețe de teren disponibile
pentru realizarea de investiții nerambursabile care să ofere, dezvoltare economică, alinierea la
reglementările legislative naționale sau europene și protecție socială prin înființarea de noi locuri
de muncă permițând totodată realizarea dezideratului comun de dezvoltare durabilă a
comunității constănțene, este oportună realizarea unui adăpost pentru protecția animalelor fără
stăpân. Suprafața totală a terenului la care facem referire este de 4 hectare.
Următorul proiect de pe ordinea de zi a fost cel cu privire la aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, faza DALI, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Teatru
de Vară Mamaia”.
Prin realizarea acestei investiții se vor asigura condiții corespunzătoare în
vederea desfășurării activităților culturale pe perioada estivală, acest lucru creând și o afluență
mai mare a turiștilor pe litoralul românesc. Valoarea totală a investiției este de 23.263.288,73
inclusiv TVA.
Un alt proiect de pe ordinea de zi a fost cel privind aprobarea Acordului de Cooperare
între Județul Constanța din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova.
Parteneriatul
urmărește stabilirea de relații de cooperare în domenii de interes reciproc, potrivit atribuțiilor de
care dispun. Scopul acordului este acela de dezvoltare a unor relații bilaterale de cooperare în
domeniile administrației publice locale, dezvoltare socio-economică teritorială și rurală,
investiții, știință și pregătire profesională, comunicare, educație, cultură, sănătate, turism, sport,
protecția mediului, schimb de informații și promovarea reciprocă a imaginii celor două țări,
precum și în alte domenii de interes comun în concordanță cu legislația în vigoare din România
și Republica Moldova.
De asemenea, a fost votat și proiectul privind aprobarea regimului finanțărilor
nerambursabile, din fondurile bugetului județean, pe anul 2023. Programul anual pentru
acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice ale Județului Constanța, alocate
pentru activități nonprofit de interes general, cuprinse în bugetul județean sunt în cuantum total
de 10.500.000 lei din care 4.500.000 lei destinați proiectelor sportive, 4.500.000 lei pentru
proiecte sau evenimente culturale și 1.500.000 lei pentru proiecte din domeniul social-sănătate.
Proiectele cu privire la acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Mihai Sorin Vasilescu și doamnei Maria Lupu Vasilescu, nu au mai intrat în dezbaterea aleșilor locali, acestea fiind retrase de către inițiator.
Un ultimul punct dezbătut și aprobat al ședinței de astăzi face referire la aprobarea
proiectului ”Achiziționarea de echipamente pentru unitatea de terapie intensivă neonatală din
cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța”
și a cheltuielilor
legate de proiect. Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” aduce la cunoștința
CJC, intenția de a depune, în vederea finanțării, proiectul ”Achiziționarea de echipamente pentru unitatea de terapie intensivă neonatală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf.
Apostol Andrei” Constanța” în cadrul PNRR. Una dintre cerințele obligatorii ale Ghidului
beneficiarului face referire la hotărârea de aprobare a proiectului, a valorii acestuia și a
acordului de parteneriat. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 6.154.807,94 lei
inclusiv TVA, iar contribuția proprie a spitalului este de 11.900 lei inclusiv TVA, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Articole similare

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele stiri