30.4 C
Constanța
luni, 17 iunie 2024

Proiecte CJC finalizate/aflate în desfăşurare/în pregătire

spot_img

Trebuie citit

Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ
226 Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu

Program de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020,
Parteneri: UAT Judetul Constanta, UAT Comuna Corbu, UAT Comuna
Istria, UAT Comuna Sacele, UAT Comuna Mihai Viteazu;
Valoare proiect – 107.282.416,77 lei;
Modernizarea drumului judetean DJ 226 va avea ca efect stimularea
mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale si este dedicat
pentru interconectarea regiunii Dunarii;
Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea şi
modernizarea întregului drum judeţean de 40,258 km, prin lucrari de
bază (modernizarea şi reabilitarea structurii rutiere: ranforsarea
structurii rutiere existente cu mixturi asfaltice noi şi un strat din piatră
spartă pentru sporirea capacitatii portante si scurgerea apelor şi
sisteme de drenaj; lucrări de poduri; siguranţă circulaţiei; amenajarea
intersecţiilor şi drumurilor laterale până la limita de proprietate a
judeţului), precum și realizarea de trotuare pietonale/piste de biciclişti
pe ambele părţi ale drumului și construirea/ modernizarea unor staţii
de autobuz.

 • „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ
  226 A Cetatea Histria – DN22 / Tariverde

  Program de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020;
  Parteneri : UAT Judeţul Constanţa, UAT Comuna Istria, UAT Comuna
  Cogealac;
  Valoare proiect – 27.623.187,74 lei;
  Obiective: creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si
  urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea
  drumurilor judeţene. Obiectivele specifice ale proiectului: reabilitarea
  şi modernizarea drumului judeţean DJ 226A pe traseul Cetatea Histria
 • DN 22 Tariverde, cu o lungime de 13,918 Km, realizarea de troturare
  – 4810 m, construirea/modernizarea unor staţii de autobuz.
 • „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223,
  tronsonul Cernavoda – Rasova – Aliman – Ion Corvin”

  Program de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020;
  Parteneri: UAT Judeţul Constanţa, UAT Oraşul Cernavoda, UAT
  Comuna Rasova, UAT Comuna Aliman, UAT Comuna Ion Corvin;
  Valoare proiect – 155.313.445 lei;
  Obiective: reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223,
  tronsonul Cernavoda – Rasova – Aliman – Ion Corvin – 38,777 km,
  realizarea de trotuare in intravilanul localitatilor – 6.188 mp,
  construirea/ modernizarea unor statii de autobuz.
 • Atragerea prin Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Constanţa a
  sumei de 140 de milioane lei pentru construirea a două noi drumuri, prin Programul „Anghel Saligny”, care vor fluidiza traficul înpartea de sud a județului, asigurând o alternativă la actualul DN39 extrem de aglomerat în sezonul estival. Vorbim despre:
 • proiectul de modernizare a DJ 393, tronsonul cuprins întrelocalitățile Techirghiol și Arsa. Ruta ocolitoare va avea 23,65 de kilometri, iar valoarea proiectului este de 97.000.000 de lei
 • proiectul de modernizare a DJ 391, tronsonul cuprins înter localitățile Tuzla și Biruința. Ruta ocolitoare va avea 11,7 kilometri, iar valoarea proiectului este de aprox. 43.000.000 de lei.
 • „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-
  turistica a Cetatii Carsium (Harsova)”

  Program de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020
  Valoare proiect: 10.570.361,98 lei;
  Obiective: conservarea , restaurarea şi protejarea Cetăţii Carsium prin:
  realizarea de lucrări aferente sectorului Turnul Comandantului şi
  zidurilor acestuia, consolidare Zid Sector Port, lucrari aferente Zidului
  Sector Incinte Vest, lucrări amenajare sit, lucrări împrejmuire,
  realizarea unui corp multifuncţional care să asigure toate utilităţile
  administrative necesare, asigurarea dotărilor, realizarea activităţilor de
  marketing şi punerea în valoare a obiectivului restaurat, inclusiv
  digitizarea acestuia, creşterea numărului preconizat de vizite la
  obiectivul de patrimoniu cultural.
 • „Salvarea si punerea in valoare a Mormântului Pictat Tip
  Hypogeu”

  Program de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020;
  Valoare proiect – 6.419.336,47 lei;

Obiective: conservarea, restaurarea şi protejarea cavoului tip Hypogeu
prin reconstituirea picturii murale din interiorul mormântului,
refacerea arhitecturii mormântului (suprafeţe murale: zidărie, boltă,
elemente din piatră şi cărămidă) şi realizarea unei structuri de
protecţie care să îl separe de mediul inconjurător şi să asigure un
anumit climat care să permită conservarea şi asigurarea dotărilor
pentru expunerea, protecţia şi punerea în valoare a monumentului.

 • „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi punerea în valoare a
  Edificiului Roman cu Mozaic”

  Program de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020;
  Valoare proiect – 14.362.838,12 lei;
  Obiective: restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea
  monumentului istoric Edificiul Roman cu Mozaic (inclusiv
  restaurarea, protecţia şi conservarea mozaicurilor interioare,
  restaurarea plasticii faţadei şi a acoperişului). Dotări interioare
  (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de
  climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie). Dotări pentru expunerea şi
  protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil, activităţi de
  marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv
  digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.
 • „Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie
  Constanta”.

  Program de finanțare – Programul Operațional Regional 2014-2020
  Parteneri: UAT Judetul Constanţa și Muzeul de Istorie Naţională şi
  Arheologie Constanţa

Valoare proiect – 19.521.820,91 lei;
Obiective: restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea
monumentului istoric „Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa” – prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor de
piatră şi cărămidă şi a bolţilor cu degradări, lucrări de restaurare
interioare la spaţiile boltite şi la componentele artistice ale sălilor şi
frescei din aula „Adrian Rădulescu”, lucrări de restaurare exterioare la
faţade şi acoperişuri, lucrări de arhitectură, lucrări de intervenţie
structurală şi lucrări de instalaţii, dotări interioare (instalaţii,
echipamente şi dotari pentru asigurarea condiţiilor de climatizare,
siguranţă la foc, antiefractie), dotări pentru expunerea si protectia
patrimoniului cultural mobil şi imobil, activităţi de marketing şi
promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea
acestuia, in cadrul proiectului;

 • ”Extindere Delfinariu”, proiect derulat în cadrul Programului pentru
  dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul investiţiilor în turism – şi a
  criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, aprobat prin
  Hotărârea de Guvern nr. 558 din 4 august 2017;

  Valoare proiect – 22.184.476,40 lei;
  Obiective: valorificarea durabilă a specificului local şi a elementelor
  turistice de identitate naţională prin extinderea şi dotarea la
  standarde europene a infrastructurii Delfinariului din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, astfel încât infrastructura turistică de agrement extinsă să vizeze creşterea calităţii vieţii, dezvoltarea turismului şi crearea de locuri de muncă în judeţul Constanţa. Dezvoltarea unui obiectiv turistic competitiv pe plan internaţional, care să respecte reglementările în vigoare privin condiţiile minime de deţinere a mamiferelor marine; îmbunătăţirea ş diversificarea serviciilor turistice şi de agrement pentru turişti ş vizitatorii din localitate; dezvoltarea comunităţilor locale din zonele cu potenţial turistic ridicat, prin creşterea investiţiilor publice în infrastructura turistică.
 • „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului
  inconjurator in Bazinul Marii Negre”– proiect finalizat;

Program de finanțare – Programul Operational Comun Bazinul
Marii Negre 2014-2020;
Parteneri: Consiliul Judetean Constanta – Beneficiar Lider,
Consiliul Raional Ungheni, Moldova – Beneficiar 1 și Asociatia
Bulgara pentru Transferul Tehnologiei si Inovatiei, Bulgaria –
Beneficiar 2.
Valoare proiect – 723.472,24 euro;
Obiective: Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea
unei legaturi transfrontaliere pe termen lung intre partenerii
implicati, in ceea ce priveşte domeniul mediului si a situaţiilor de
urgenţă cauzate de mediul inconjurător şi alte tipuri de ameninţări.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: asigurarea monitorizării
mediului în toate cele trei ţări partenere (protecţie şi prevenire),
creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice în randul
comunităţilor din Bazinul Mării Negre privind problemele de mediu,
riscuri şi măsuri de protecţie şi îmbunătăţirea cooperării între autorităţile locale si ONG-uri în prevenirea dezastrelor ecologice şi managementul intervenţiilor (prevenire şi interventie).

 • TREASURE – „Patrimoniul Cultural Comun – Sursa pentru
  Dezvoltarea Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre”, –
  proiect finalizat;

  Program de finanțare – Programul Operaţional Comun Bazinul Mării
  Negre 2014-2020
  Parteneri: Consiliul Județean Constanta – Beneficiar Lider, Asociatia
  Bulgara pentru Transferul Tehnologiei şi Inovaţiei, Bulgaria –
  Beneficiar 1, Consiliul Districtului Enez, Turcia – Beneficiar 2, și
  Consiliul Raional Ungheni, Moldova – Beneficiar 3;
  Valoare proiect – 939.544 euro;
  Obiectivul general al proiectului constă în promovarea în comun a
  afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură, în
  regiunile partenere din Bazinul Mării Negre. Prin acest proiect se are
  în vedere dezvoltarea de activităţi specifice (crearea şi dotarea unei
  infrastructuri cu echipamente specifice, de cercetare şi expunere
  muzeală a patrimoniului cultural şi natural, submers şi clasic) astfel
  încât, la finalizarea proiectului, partenerii să beneficieze de
  echipamente şi facilităţi valoroase (ex. echipamente de scufundare şi
  expunere clasică şi digitală, inclusiv reabilitarea unei clădiri muzeale)
  promovate într-o maniera moderna (album şi hărţi digitale, festival,
  site si eveniment comun). Proiectul vizează, din perspectiva
  activităţilor Consiliului Judeţean Constanţa, dezvoltarea infrastructurii
  Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, aferentă patrimoniului submers, prin dotarea laboratorului de cercetare subacvatică cu echipamente specifice, de cercetare (costume umede costume uscate, computer de scufundare, sonar side scan, barca cu peridoc, ROV – vehicul subacvatic, harti digitale, autovehicul, ochelar VR, aparat proiectie holografica, album digital, site, plachete, medali etc).
 • Demersuri în vederea construirii unui nou Spital Regional la
  Constanța
  – trecerea imobilulului teren+clădire aflat în domeniul public al
  Statului, în domeniul public al județului Constanța, în vederea ridicării unui
  nou spital care să preia toată activitatea SCJU Constanța . Este vorba de un
  teren în suprafață de 111.272 mp, aflat pe strada Viilor nr. 1, municipiul
  Constanța.
 • Spitalul Județean beneficiază de o nouă secție de Obstetrică și
  Ginecologie. Proiectul de modernizare a costat 4,4 milioane de lei, cea mai
  mare parte a fondurilor fiind alocate de Ministerul Sănătății (3.386.381,10
  lei) și Consiliul Județean Constanța (1.110.108,02 lei);
 • Se desfăşoară, în prezent, lucrări privind reabilitarea Secţiei Unităţii
  de Primiri Urgenţe a SCJU;
 • A început reabilitarea Secţiei Clinice de Chirurgie plastică – SCJU,
  Microchirurgie Reconstructivă a SCJU – valoare proiect: aprox. 200.000
  euro;
 • Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie
  Patologică (SCAP) – SCJU, în valoare de 5.000.000 euro. Procedura de
  achiziție publică a serviciilor de proiectare urmează a fi demarată în cel mai
  scurt timp posibil.
 • Construire Corp nou SCJU – Departament Sănătatea mamei și
  copilului. Construcția nou propusă va avea funcțiunea de spital, destinată
  Departamentului ”Sănătatea mamei și copilului”, respectiv secțiilor de
  Obstetrică-Ginecologie I și II, Neonatologie, Pediatrie și Chirurgie-Ortopedie
  Pediatrică și va avea o suprafața construită la sol de aproximativ 3.500 mp și
  un regim de înălțime format din: două etaje subsol, un demisol, un parter,
  opt etaje medicale și etajul nouă, tehnic retras. Noua investiție în structura
  de sănătate județeană va beneficia de un număr total de 365 paturi. Valoare
  proiect: aproximativ 148.500.000 Euro.

Articole similare

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele stiri